Dutchear

100px-DutchearDutchear is naast Telecats een partner in spraaktechnologie voor Irion. Met Dutchear wordt met name samengewerkt in de realisatie van op spraakherkenning en spraakgeneratie gebaseerde dialoogsystemen.