Trezorix

TrezorixTrezorix Trezorix levert infrastructuur gebaseerd op de Referentienetwerk Architectuur (RNA). Met een RNA-omgeving kunnen semantische netwerken gebouwd worden, waarin content items (eenheden van informatie, zoals artikelen of records) aan elkaar gekoppeld worden via concepten (eenheden van betekenis, zoals trefwoorden).

RNA-omgevingen worden als een ontsluitingslaag geplaatst tussen kennisbronnen (filesystemen, databases, enzovoort) en toepassingen voor eindgebruikers (zoals websites). Elke RNA-omgeving bevat een aantal hulpmiddelen, de RNA Toolset, die het aanleggen en onderhouden van semantische netwerken makkelijk maken.