Bibliotheek.nl

Bibliotheek.nlDe Nederlandse koepelorganisatie Bibliotheek.nl beheert een aantal zeer grote nationale databases met bibliotheekinformatie, zoals een database met alle publicaties en een database met alle faciliteiten en events (bijvoorbeeld lezingen of concerten) van alle Nederlandse openbare bibliotheken. Om bezoekers van websites van openbare bibliotheken razendsnel antwoord te geven op hun in eigen woorden gestelde vragen, ontwikkelde Irion samen met partner Trezorix een intelligente chatbot. De publicatie van deze chatbot is gepland voor 2013.