Gemeente Berkelland

gemeente_berkellandVoor Gemeente Berkelland heeft Irion informatie ontsloten in het kader van de Aarhusrichtlijn. Volgens deze Europese richtlijn moet iedere overheid alle documenten die over de leefomgeving gaan voor zijn burgers overzichtelijk beschikbaar stellen, zonder dat deze daarvoor een verzoek indient. Voor ambtenaren heeft Irion de zogenaamde Aarhustest ingezet. Men kan daarmee op basis van automatische classificatie bepalen of een document Aarhusplichtig is. Voor burgers die een document zoeken is er zoeken op vrij trefwoord met behulp van taaltechnologie of de intelligente chatbot Antwoord! (zoeken in dialoogvorm).