Gemeente Overbetuwe

GemeenteOverbetuweVoor Gemeente Overbetuwe heeft Irion informatie ontsloten in het kader van de Aarhusrichtlijn. Volgens deze Europese richtlijn moet iedere overheid alle documenten die over de leefomgeving gaan voor zijn burgers overzichtelijk beschikbaar stellen, zonder dat deze daarvoor een verzoek indient. Voor ambtenaren heeft Irion de zogenaamde Aarhustest ingezet. Men kan daarmee op basis van automatische classificatie bepalen of een document Aarhusplichtig is. Voor burgers die een document zoeken is er het zoeken op vrij trefwoord via de taaltechnologie van Irion, of de intelligente chatbot Antwoord! (zoeken in dialoogvorm).