Ministerie van VWS

Voor het Ministerie van VWS is een classificatiesysteem ontwikkeld, waarmee medewerkers van het ministerie semi-automatisch trefwoorden konden toekennen aan alle webpublicaties van het ministerie. Semi-automatisch betekent, dat het classificatiesysteem suggesties geeft aan de medewerkers, die vervolgens kunnen worden geaccepteerd of niet. Tevens kunnen eventueel nieuwe trefwoorden worden toegekend. Hiermee wordt het metadateringsproces enorm versneld. Het systeem is zelflerend, zodat de suggesties ook automatisch steeds beter worden. Binnen een jaar bereikten we een accuraatheid van meer dan 97%! De gebruikersinterface is ontwikkeld door het ministerie zelf.