PCM Uitgevers

pcmPCM (tegenwoordig ‘De Persgroep Nederland‘ geheten) is een grote combinatie van krantenuitgeverijen. Zij publiceren vele nieuwsberichten over allerlei onderwerpen, in kranten als AD, de Volkskrant, Trouw en Het Parool. Al deze artikelen moeten worden voorzien van metadata, een proces, dat voor de komst van Irion handmatig gebeurde door speciaal hiervoor opgeleide specialisten (documentalisten). In 2003 startte een pilot om te bezien of het proces ook kon worden geautomatiseerd, hetgeen leidde tot de introductie van het product Classify Server. Daarmee konden reeds vanaf het begin ca. 400 krantenartikelen per minuut volledig automatisch of semi-automatisch worden geclassificeerd. In het laatste geval kunnen documentalisten suggesties van het systeem accepteren of verwerpen. Implementatie van de pilot in de workflow geschiedde in slechts één dag.