Stichting Rioned

Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw ontsluit Irion voor Stichting Rioned de Leidraad Riolering. Dit duimdikke handboek wordt gebruikt door alle Nederlandse gemeentes bij de aanleg en het beheer van het riool. Maandelijks worden er nieuwe hoofdstukken aan toegevoegd. De ontsluiting gebeurt met de taaltechnologie van Irion. Het digitale handboek werd aanvankelijk op Dvd aangeleverd, tegenwoordig kunnen de gebruikers er on-line bij.