Onderzoeksproject sentimentanalyse

MoodsDe door Irion en Sentimonitor gekozen benadering voor sentimentanalyse is tamelijk nieuw, en biedt nog veel mogelijkheden voor verdere verbetering. Om verder onderzoek naar die mogelijkheden te katalyseren is door Irion een onderzoeksvoorstel ingediend bij RVO. Dit voorstel is gehonoreerd en geeft vanaf 1 januari 2014 een krachtige impuls aan de experimenten die bij irion op dit gebied reeds liepen. Het project behelst onder andere onderzoek naar de mogelijkheid om de regelgebaseerde aanpak die bij sentimentmonitoringsystemen gebruikelijk is te vervangen, dan wel aan te vullen met de deels op case based learning gebaseerde aanpak van Irion, zodat een grote tijdswinst en daarmee een grote kostenbesparing kan worden bereikt, en onderzoek naar de vraag in hoeverre taaltechnologiegedreven classificatie, eventueel in combinatie met de informatie-extractiemethoden, geschikt is om positieve en negatieve sentimenten te herkennen in teksten.